Egyesületünkről

A Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely (DREAM) mint módszerspecifikus pszichoterápiás egyesület 1993.02.12-én alakult meg Pécsett 24 alapító taggal.
A Cégbíróság 1993. március 17-én jegyezte be az Egyesületet. 1994-ben a Pszichoterápiás Tanács a módszerspecifikus egyesületek közé felvette a DREAM-et eleinte megfigyelő tagnak, majd 1996-ban a Pszichoterápiás Koordinációs Bizottság megállapodást kötött a DREAM-mel. A 2014-ben alakult Pszichoterápiás Tanács Szövetségnek a DREAM alapító tagja.

A megalakulás előzménye az a közel húsz éves törekvés, tanulás és tapasztalat, melyet az ambuláns pszichoterápiás gyakorlatban dolgozók gyűjtöttek össze. Céljuk volt, hogy kidolgozzák a magyar pszichoterápiás közegben hagyományokat figyelembe vevő elveket, melyek a rövid pszichoterápiás praxis széles elterjedtségén alapulnak. Az 1970-es évek elejétől Pécsen a pszichiátriának olyan szellemi műhelye jött létre, amely szociálpszichiátriai és dinamikus szemlélettel az újjászülető pszichoterápiás mozgalom részeként a magyar pszichoterápia "Pécsi Iskoláját" teremtette meg.

A Magyar Pszichiátriai Társaság Gondozói Munkacsoportja a '80-as években három alkalommal szervezett Pécsett konferenciát a dinamikus rövid pszichoterápiás gyakorlatot folytatók számára. 1987-ben szerveződött meg Pécsett a pszichoterápiás kiképző csoport, amelynek keretében szervezetten is megindult a dinamikus rövidterápiás sajátélményű, szupervíziós és elméleti képzés. A képzés azóta ismétlődő ciklusokban folytatódik, a pszichoterápiás képzés klinikai fázisához igazítva az elméleti és módszertani oktatást. Emellett folyamatosan szerveződnek DREAM sajátélményű csoportok, és folynak az egyéni sajátélményű képzések, valamint szupervíziók.

Az Egyesület vezetése rendszeres ülések során egyezteti a képzés rendjét, tapasztalatait.
1994. óta kétévente szervezzük Pécsett a tudományos konferenciánkat egyre növekvő számú részvétellel, magas színvonalú, színes, változatos szakmai programokkal.

Az Egyesület vezetőségi tagjai

Elnök: Standovár Ágnes
Adminisztratív titkár: Dr. Nagy Ágnes
Gazdasági titkár: Zilahi Tímea
Tanulmányi felelős: Dr. Varga Éva Júlia
Tanulmányi bizottság vezetője: Herke Mónika

A bizottság tagjai

Árkovits Amaryl
Krékits József

Etikai bizottság tagjai

Gáti Ágnes
Csonka Judit

Create your website for free!