TagságFeltételek

Az Egyesület tagjai pszichoterapeuta képesítéssel, valamint az Egyesület tanulmányi bizottsága által elfogadott érvényes dinamikus rövidterápiás képzettséggel rendelkeznek. Az Egyesület tagja lehet továbbá bármely természetes és jogi személy, aki a dinamikus rövidterápiás képzettség megszerzése érdekében fejt ki aktivitást és egyetért az Egyesület alapszabályával, működésével, valamint ez ügyben tevékenykedik.

Tagdíj

Az éves tagsági díj 2023-tól: 6000 Ft
A tagok a tagdíjak befizetését tárgyév december 15-ig az esedékes DREAM konferencián két évre előre megtehetik személyesen.
Aki nem vesz részt a konferencián, az tárgyév december 15-ig átutalással fizetheti az esedékes tagdíjat az elkövetkezendő két évre (vagyis összesen 12.000 Ft-ot)
A DREAM számlaszáma: OTP 11731001-20215660, a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni – tagdíj. Ezzel párhuzamosan kérjük a tagdíjat átutalással fizetőt, hogy Zilahi Tímea gazdasági titkár számára jelezze a számlázási adatait.
A fizetési határidőig be nem fizetett tagdíjak pótlólagos kifizetésére két hónapon belül van lehetőség átutalással (következő év február 15). Ezt követően a tag felszólításra kerül. Ha a felszólításban kért fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, DREAM tagságát töröljük.

Create your website for free!